Η εταιρεία μας και η ιστοσελίδα μας

Η παρούσα ιστοσελίδα www.dailyfresh.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο DAILY FRESH που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αποστόλου Παύλου 6).

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.): 085695702000

Α.Φ.Μ.: 999724580

 

  1. Οι παραγγελίες σας - Διαδικασία

Οι παραγγελίας σας θα γίνονται με τον εξής τρόπο:

Ώρες παράδοσης:

Ελάχιστη αξία παραγγελίας:

Αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας μετά την αποστολή δεν είναι δυνατή.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση της παράδοσης της παραγγελίας σας εκ μέρους μας.

 

  1. Τρόποι πληρωμής

Η αποπληρωμή της παραγγελίας γίνεται με αντικαταβολή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε χρήση πιστωτικής κάρτας παρακαλούμε ειδοποιήστε μας.

……………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία οικειοθελώς εισάγετε ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να τις βελτιώνουμε συνεχώς και να σας πληροφορούμε για τα νέα μας και για κάθε άλλη ενέργεια ή ζήτημα που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει.

Ειδικότερα:

Εφ’ όσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των προϊόντων μας, είναι αναγκαία η διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μας μαζί σας. Συνεπώς τα στοιχεία που καλείστε να δηλώσετε κατά την εγγραφή σας είναι αναγκαίο να ισχύουν.

Με την εγγραφή σας στο www.dailyfresh.gr και την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων τεκμαίρεται ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας για όλους τους σκοπούς που αναφέρουμε.

Συλλέγουμε και τηρούμε αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε, με τη θέλησή σας, είτε εισάγοντας πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία είτε συμμετέχοντας σε έρευνές μας ή άλλες ενέργειες της εταιρείας μας.

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των δηλωθέντων από εσάς προσωπικών σας δεδομένων είναι η παροχή των υπηρεσιών μας, και των προϊόντων που παραγγέλνετε μέσω του website, για τη λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες και η πώληση και η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την DAILY FRESH, ιδιαίτερα μέσω του www.dailyfresh.gr, καθώς και κάθε άλλος σκοπός που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας και στη βελτίωσή τους διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλα τα στοιχεία που μας έχετε γνωστοποιήσει. 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικού ή άλλου σχετικού υλικού, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@dailyfresh.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να ενημερωθείτε, εφ’ όσον το επιθυμείτε, για όλα τα θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες και το σκοπό της τήρησης και επεξεργασίας τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@dailyfresh.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην DAILY FRESH μέσω του www.dailyfresh.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εν γένει νομοθεσία.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως  αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό η DAILY FRESH επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας

Η DAILY FRESH επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε μέσω του www.dailyfresh.gr κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα, π.χ. εταιρείες ερευνών, αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών

 

  1. Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

 

Από 15/02/2016 λειτουργεί  η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.

 

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του καταναλωτή», η οποία είναι πιστοποιημένος φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, με αρμοδιότητα σε όλους τους εμπορικούς κλάδους.

 

Για πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του καταναλωτή», ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_odr.html  

 

Για πρόσβαση στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο    https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL

 

 

  1. Πολιτική cookies

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον browser σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας. Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποθηκεύει διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

Στις ιστοσελίδες του site μας χρησιμοποιούνται cookies για την ευκολότερη και πιο ευχάριστη πλοήγησή σας και για τη βελτίωση της χρήση και της λειτουργικότητάς του.

Με την αποδοχή της πολιτικής αυτής ή με την πλοήγησή σας στο site μας, επιβεβαιώνετε πως έχετε ενημερωθεί και έχετε αποδεχθεί τη χρήση των Cookies μας στον browser που χρησιμοποιείτε.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και η ιστοσελίδα μας δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων.

Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον browser σας να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες οδηγίες πατώντας Βοήθεια στο menu του browser σας.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για το www.dailyfresh.gr, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπο μας και να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητές του.

 

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες ενδέχεται να παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογής τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε αυτήν την περίπτωση.

 

 

  1. Λειτουργία ιστοσελίδας

 

i) Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους χρήσης, και το γενικότερο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όποτε κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο. Αλλά οφείλει σε κάθε περίπτωση να αναρτά το νέο περιεχόμενο. Παρακαλούμε να ανατρέχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ελέγχετε το περιεχόμενο.

 

ii) Αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα η DAILY FRESH δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία της και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε τεχνική ή άλλη αδυναμία εμφανιστεί κατά την περιήγηση και κατά τη χρήση της.

 

iii) Η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας καθώς και η χρήση των υπηρεσιών μας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων χρήσης που αναφέρονται σε αυτήν.

 

iv) Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας.

 

 

      ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ

Υπενθυμίζουμε ότι ο πωλητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Τα δικαιώματα του καταναλωτή τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων του νόμου 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή, όπως ισχύει, και την εν γένει νομοθεσία.

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στους παρόντες όρους χρήσης, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.